TExAS studiecenter

TExAS är ett studiecenter som ger förutsättningar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa att kvalificera sig till och fullgöra studier på gymnasiet, VUX, folkhögskola eller högskola/universitet.

Studiecentret TExAS finns i Urkrafts lokaler på Campus Skellefteå, vill förbättra möjligheterna för personer med diagnosen Aspergers syndrom att kvalificera sig till och fullgöra studier. Detta sker i form av en anpassad studiemiljö med tillhörande stöd i nära samarbete med olika utbildningsanordnare.

TExAS startade som ett lärandeprojekt för att hitta optimal individuell studiesupport för personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa. Det är oerhört viktigt att involvera deltagaren i processen, så att man hela tiden utgår från den personens behov och inte vad man TROR att individen behöver. Ofta finns en tendens att överdimensionera insatserna när det i själva verket räcker med betydligt mindre stöd, bara det är rätt stöd som ges. Allt för stora insatser kan ibland få motsatt effekt och man krymper individernas självkänsla och självbild istället för att stärka den. I det här sammanhanget är det också väldigt viktigt att stödet erbjuds direkt när den efterfrågas. Inte två månader senare.

Vi läste mycket om Supported Education men ville inte låsa oss vid modellen i inledningsskedet eftersom hela tanken var att det handlade om ett gemensamt lärande. Hur ska ett öppet studiestöd se ut här och nu? Men när vi jobbat något år blev det tydligt att modellen tydligt bekräftade våra erfarenheter.

Samverkan har varit en nyckelfaktor i TExAS -projektet. Goda relationer och samarbete med bland annat Vux, gymnasieskolan och andra utbildningsanordnare samt med Attention, försäkringskassan, stöd- och habilitering, psykiatrin och studievägledningen har gjort stödet både smidigare, mindre tidskrävande och hjälpt eleverna att själva skapa en bättre kontroll av sin egen studiesituation.

Det är också viktigt att personer som funderar på att plugga är välkomna för att förbereda sig inför studierna, då många av deltagarna har haft en negativ skolupplevelse. Här blir lokalerna viktiga, att man kommer till en miljö som inte är präglad av skolan som institution. Tanken är mer att skapa en trygg studiemiljö men med möjlighet att kunna studera både i grupp eller enskilt i studierum. Många av deltagarna har också ett behov av att strukturera sina studier och behöver lägga upp kortsiktiga mål, till exempel i form av veckoplaneringar.

Till strukturen hör också kontinuiteten, att man alltid kan boka tid med en handledare för att hela tiden följa upp och känna att man har koll på sina studier.

Hur har projektet då utvärderats? European Minds har gjort en slutrapport efter att projektet fortlöpt i ca 3 år, där man intervjuat både deltagare och personal på TExAS, utbildningsanordnare och övriga samverkanspartners. De framgångsfaktorer och utvecklingsområden de såg var:

 • Individerna i målgruppen kan klara sig om de bara får rätt stöd.
 • Samarbete ger resultat.
 • Behovet är större än man trodde.
 • Viktigt att skolan reagerar snabbt och erbjuder stöd. Tänka att det finns en möjlig lösning.
 • Det är viktigt för målgruppen att inte behöva ”köa”, de måste veta att det går att ordna.
 • Det är viktigt med öppenhet, att individerna alltid kan komma.
 • Viktigt att kunna erbjuda en annan miljö än skolmiljö. Andra rum.
 • Viktigt att kunna erbjuda lektioner i mindre grupper eller till och med individuellt.
 • Vikten av enskild stöttning, att ringa hem, besöka, stödja, messa, maila.
 • Närheten till Campus underlättar.
 • Kunskap och erfarenhet från arbetet i TExAS kan appliceras i den egna verksamheten.
 • Större kunskap hos pedagogerna kring funktionsnedsättningen och att det finns möjliga lösningar/tekniker.

Sedan starten 2012 har över 200 personer på olika sätt tagit del av och samtidigt varit med och utvecklat studiecentret.

Vi har tillsammans skapat en tillgänglig studiemiljö för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ett sätt att nå hemmasittare. Nu ser vi behov av att beskriva, kartlägga och analysera den miljö och det förhållningssätt som tillsammans skapar en denna studievardag där vi ser att många når sina mål. Att tillsammans med våra deltagare utvärdera vad vi lärt och dokumentera framgångsfaktorerna.

Studiecentret är ett samarbete mellan Urkraft, Skellefteå kommuns handikappförvaltning, Gymnasiekontoret/VUX och Psykiatrin i Skellefteå, Skellefteå kommun, Samordningsförbundet Skellefteå, Attention, Campus, UmU, LTU, CV, folkhögskolor, arbetsmarknadsinsatser och projekt m fl.

Vi har i flera år jobbar efter modellen Supported Education, som är en modell med syfte att man ska få tillgång till, integreras i och kunna fullfölja högre studier – även om man har en psykisk funktionsnedsättning.

Det finns också ett intresse från andra studieorter att ta del av våra erfarenheter. Vi på TExAS har fått ta emot besök och samtal från personer som vill veta mer och höra hur vi arbetar tillsammans och vi har också deltagit i olika forum för att dela våra erfarenheter.

Har du frågor om projektet eller vill använda dig av TExAS studiecenter är du mycket välkommen att kontakta:

Peter Brännström
Telefon: 0910 – 579 17
Mail: peter@urkraft.se

Katrin Lundmark
Telefon: 0910 – 579 05
Mail: katrin@urkraft.se

Linn Elg
Telefon: 0910 – 579 45
Mail: linn@urkraft.se

Ulrica Rauhala

Telefon: 0910 – 579 06
Mail: ulrica@urkraft.se

 

Europeiska Unionen - Europeiska Socialfonden

Om författaren