Om oss

urkraft_logo

 

Urkrafts ledord är Utveckling, Vision och Engagemang.

Vi vill att varje individ ska utveckla egenmakt, känna sig betydelsefull och ta plats i ett sammanhang.

Vår vision är att ligga i framkant när det gäller skapa nya projekt och utvecklingsmöjligheter.

Vi är övertygade om att ett helhjärtat engagemang krävs för att lyckas med detta.

 

Urkraft idag

Urkraft är ett av norra Sveriges mest framgångsrika företag när det gäller att vägleda människor till nya jobb och möjligheter.

Urkraft startade sin verksamhet 1988 och har i dagsläget 15 anställda, alla stationerade på Campusområdet i Skellefteå.

Urkraft är ett socialt företag och det övergripande målet är att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. All vinst återinvesteras i verksamheten.

Vi förenar teori med praktik för att hitta konkreta jobb- eller utbildningsmöjligheter. Detta sker genom korta beslutsvägar, lokal förankring och goda kontakter med andra samhällsaktörer. Allt med utgångspunkt i vår tilltro till människans vilja och egen (ur)kraft!

Uppdrag och projekt

Just nu arbetar vi med två olika uppdrag kopplade till Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan – Stöd och matchning  samt Co-Active. Uppdrag som på olika sätt ska följa individer mot framtiden med speciellt fokus på arbetsmarknaden. Co-Activ är delfinansierade av Europeiska socialfonden.

TExAS Studiecenter är ett annat uppdrag som vi jobbar med där Skellefteå kommun är beställare. Det är ett studiecenter för elever från VUX och Gymnasieskolan – men även för elever från universitet, högskola, folkhögskola eller som går distansutbildning. TExAS finns främst för elever som har behov av studiestruktur, individuell planering och studiemiljö.

Företagstjänster

I över 25 år har vi fått människor att växa, med dessa erfarenheter i bagaget vill vi också hjälpa företag att växa.

Under lång tid har vi bland annat anordnat konferenser, utbildningar och haft IT-support. Nu gör vi en större satsning på företagstjänster där vår kunskap om grupprocesser, utbildning, IT, rehab och omställning betyder att vi kan erbjuda en rad olika tjänster till små- och medelstora företag. Mer om dessa tjänster finner du här…

 Vårt URsprung

Hösten 1988 klev fyra stycken socialsekreterare av sina jobb för att starta ett projekt för arbetslösa ungdomar. Tankarna var att på tre månader bygga ett bageri, en restaurang, ett kafé, en sporthall och sedan använda dessa platser som utgångspunkt.

Det fanns en brinnande vilja att projektet skulle gå så pass bra att det skulle bli aktuellt med stöd för en fortsättning. Arbetsförmedlingen var villiga att placera femton arbetslösa ungdomar på projektet och tidsschemat var, milt uttryckt, pressat. Sex månader var den tidsrymd som fanns att visa upp ett gott resultat. Projektet blev en stor framgång och därmed var grunden till Urkraft lagd.

Just tanken att alltid utgå från riktiga uppgifter där deltagarna verkligen har fått känna att de är behövda, har varit en av hörnpelarna på Urkraft. En behövd människa, som har sammanhang i sitt liv, växer. Likväl som en människa utan detta, i många fall förlorar alltmer av sitt värde.

Urkraft växer allt mer och 1992 blir Urkraft arbetsmarknadsutbildning i mer formell mening. Ytterligare en milstolpe i Urkrafts historia är 1994, då vi startar Skellefteåfestivalen – Skellefteås största event. Under midsommarhelgen står bland annat The Cardigans, 4 Non Blondes och The Wannadies på scenen och en tradition är född. Mer läsning om alla festivalåren och andra arrangemang hittar du här…

Arbetsmarknadens behov har genom åren varit en av de viktigare komponenterna när vi format våra utbildningar. Vår förmåga att anpassa oss och därigenom slussa våra deltagare vidare till anställning har självklart varit intressant ur flera aspekter.

Mer läsning om vår historia hittar du här eller genom att köpa och läsa boken Urkraft – en bok om ungdomars inneboende styrka.

Om författaren