Mötesplats TExAS

TEXAS - verksamhetskarta

Mötesplats TExAS riktar sig till personer med Aspergers syndrom eller andra Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa. Mötesplatsens vardag bygger helt på deltagarnas initiativ, behov och intressen.

Tillsammans med deltagare och i samverkan med olika offentliga aktörer har vi skapat mötesplats med fokus på livet, hälsa, hemmet, arbete, studier, fritid och kultur. För att bryta utanförskapet vill vi tillsammans verka för normalisering, tillgänglighet och tillhörighet på deltagarens villkor.

 

Mötesplatsen TExAS – Vägen till min stad och min framtid

Förutom studier handlar mötesplatsen om fokus på livet, hälsa, hemmet, arbete, studier, fritid och kultur. En meningsfull vardag är viktig för alla. I detta projekt vill vi inte jobba med habilitering utan med normalisering, tillgänglighet och tillhörighet på deltagarens villkor.

Citat från deltagare om mötesplatsen:

Ibland är jag bara här och träffar lite folk och dricker kaffe och ibland är jag här och sitter och jobbar med saker. Det är ju också ganska bra både det här att man har tillgång till att få hjälp och peppning om man behöver det men sen kan det vara en fördel att inte sitta hemma också.

Det är en plats att få vara sig själv, att få känna sig tolererad och lära sig tolerera i, att acceptera och accepteras, att få vänner eller bara ha enkla konversationer. Urkraft är en plats av fred och öppenhet, det är något väldigt vacker med vad som görs där.

TExAS blir också en trygg plats att falla tillbaka på. Jag vet ju att om det blir nån uppförsbacke igen så har jag ju det här kontaktnätet redan.

Man kommer hit självmant inte för att man blir tillsagd utan man går hit när man känner själv att man behöver, kanske den största motivationen egentligen, den egna viljan. Man far hit och bollar lite för att sedan kunna komma fram till åtgärd. Det är bara att svänga förbi och ta en kaffe och snacka lite. Det är ju så det ska va!

Mål

  • Projektets resultat och modell etableras som permanent verksamhet i en form av en Mötesplats och ett Studiecenter med fokus på individens hela livssituation.
  • Resurser som tidigare varit outnyttjade tillförs arbetsmarknaden.
  • Projektet bidrar till uppfyllelsen av FN:s stadgar genom att verka för integrering på arbetsmarknaden och ökad tillgänglighet och tillhörighet för målgruppen
  • Minst 150-200 personer har deltagit i projektets aktiviteter
  • En mötesplats har etablerats där minst 10 nya aktiviteter har genomförts i månaden.
  • Sprida projektets erfarenheter till minst 4 andra kommuner i Sverige.
  • Ett deltagarråd har etablerats och permanentats.

 

Vill du veta mer? Du är alltid välkommen hit! Vi finns på Campusområdet i Skellefteå (Hus K) eller kontakta oss via mail eller telefon. Här finns mer info om mötesplatsen och om studiecentret.

 

Ulrica Rauhala, verksamhetsansvarig

Telefon: 0910 – 579 06
Mail: ulrica@urkraft.se

Peter Brännström, lärare

Telefon: 0910 – 579 17
Mail: peter@urkraft.se

Katrin Lundmark, projektledare

Telefon: 0910 – 579 05
Mail: katrin@urkraft.se

Projektet genomförs med stöd av Arvsfonden

Om författaren