SKARV

SKARV är ett projekt för ungdomar i Skellefteå, som idag går på något av de tillgängliga IV-programmen. Målgruppen i projektet är elever från årskurs 1 med hög frånvaro och som på grund av olika problem riskerar att hoppa av gymnasieskolan. Ett avhopp från gymnasieskolan resulterar i att ungdomen kraftigt minskar sina chanser att ta sig in på arbetsmarknaden och därmed riskerar hamna i ett tidigt och i många fall långt utanförskap.

I projektet fokuserar vi på de ungas resurser och förmågor och försöker på så sätt hitta vägar till motivation hos ungdomarna. Vi försöker hitta nya vägar för att se till helheten för individen där mental träning ingår, nya och arbetsplatsnära lärmiljöer etc. Verksamheten bedrivs två dagar i veckan på Aktivitetshuset E4:an, i lokaler som är mycket ändamålsenliga för projektets både praktiska och teoretiska moment.

Enligt uppgift från gymnasiekontoret finns 20-30 personer årligen som inte vill vara inom IV-programmet och som bara tidvis är inskrivna på IV-programmet, tre av fyra är män i denna grupp. Denna könsfördelning stämmer relativt väl överens med de sju pojkar och två flickor som idag deltar i SKARV-projektet.

Målsättningen med SKARV är i första hand att försöka hitta motivationen hos ungdomarna, så att det börjar fungera bättre på gymnasiet. I förlängningen finns även en förhoppning om att, med hjälp av OCN, kunna validera praktisk kunskap hos ungdomarna i arbetsplatsnära lärmiljöer.

Ansvariga för projektet är Urkraft Service AB, Gymnasiekontoret/IV-programmet och Fritidskontoret i samverkan med Arbetsförmedlingen och Socialkontoret och OCN.

För mer information kontakta:

Peter Brännström, peter@urkraft.se

 

Om författaren