Pathways 2 work

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Föreningen Urkraft och Gymnasieskolan i Skellefteå kommun. Vi vill hitta fler och utveckla de samverkansformer som finns mellan den formella och icke formella utbildningssektorn. Målgrupp i projektet är både deltagare i Urkrafts utbildningsprogram SKARV och elever från Gymnasieskolans hotell och restaurangprogram, Barn och fritidsprogrammet, Fordonsprogrammet och KY-Utbildningar.

Mottagande länder är Storbritannien där mottagarorganisation är ett YMCA (Fritidsgård och After School Programme). Vi kommer också att samarbeta med skolor och företag såsom hotell, restauranger och fordonsrelaterade företag i Storbritannien, Nederländerna och eventuellt andra länder i Europa.

 

För mer information kontakta:

Therese Lundgren, therese@urkraft.se

 

Om författaren