Niceguide

Är ett partnerskapsprojekt finansierat av Life Long Learning programme och är ett samarbete mellan organisationer, företag och kommuner i Sverige, Nederländerna, Österrike och Tyskland. Projektets syfte är att dela goda exempel och utbyta erfarenheter gällande vägledning, coachningsmetodik och matchningsmetoder för att stärka individens väg till anställning.

Projektet avslutades 30/6 2012 och har bland annat varit en inspiration till Studiecentret Texas.

 

För mer information kontakta:

Therese Lundgren, therese@urkraft.se

 

Om författaren