Connections

Är ett partnerskapsprojekt finansierat av Life Long Learning programme och är ett samarbete mellan organisationer, företag och kommuner i Sverige, Nederländerna, Österrike och Storbritannien. I projektet jobbar vi tillsammans för att dela goda exempel och utbyta erfarenheter gällande koppling mellan skola och arbetsliv.

 

För mer information kontakta:

Therese Lundgren, therese@urkraft.se

 

Om författaren