Leonardo da Vinci – Partnership

Leonardo da Vinci är den del av Programmet för livslångt lärande som riktar sig mot yrkesutbildningsområdet.

Urkrafts Leonardo da Vinci-projekt…

Pathways 2 work

Niceguide

Connections

Vad är det till för?

Leonardo da Vinci ska bidra till att utveckla yrkesutbildningen i Europa och förbättra och höja statusen inom området. Programmet ska också bidra till att öka möjligheten att få kunkskaper och kvalifikationer erkända över gränserna.

Programmet vänder sig till alla verksamma inom yrkesutbildning, som gymnasieskolor, Ky- och Yh-utbildningar, folkhögskolor, kommuner, myndigheter, små och stora företag samt ideella organisationer.

Det är skolan, organisationen eller företaget som ska stå bakom ansökan.

Vad kan man göra?

Genom programmet kan du få stöd för att göra praktik i ett annat land i Europa, delta i ett erfarenhetsutbyte eller genomföra ett samarbets- eller utvecklingsprojekt tillsammans med europeiska partners. Programmet omfattar:

  • Förberedande besök – träff med möjliga samarbetspartner inför ett projekt
  • Partnerskap – tvååriga samarbetsprojekt kring ett tema
  • Praktik och utbytesprogram – för elever, studenter och anställda
  • Utvecklingsprojekt – större projekt inom prioriterade utvecklingsområden inom Europa
  • Nätverk – stora nätverk inom europeisk yrkesutbildning

 

 

Om författaren