Anordnarresurs i Norr

Anordnarresurs i Norr

Ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

HSO-Norrbotten, Sunderby folkhögskola, föreningen Urkraft i Skellefteå och Framnäs folkhögskola har ingått i ett partnerskap.

Vi vill stödja föreningar inom den sociala ekonomin som tar emot arbetssökande som finns i den tredje fasen*.

Rismyrlidens vänner är en av dessa föreningar som Anordnarresurs i Norr stödjer. Läs mer om deras verksamhet här!

Det handlar om att skapa förutsättningar för gemensamt arbete och att ge kompetensutveckling till de organisationer och deras handledare som ska fungera som mottagare av/anordnare för arbetssökande i tredje fasen.

Upptagningsområdet är Luleå, Piteå och Skellefteå.

Vi samarbetar med ABF:s projekt ABF KoM. ABF KoM vänder sig till anordnare i åtta kommuner i Norrbotten bland annat Luleå och Piteå. Samarbetet handlar om samordnad handledarutbildning och stöd via ett gemensamt nätverk. Projektet har även ett gott samarbete med Arbetsförmedlingens projekt TreFas.

Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden som ett kompetensutvecklingsprojekt (PO1) och det pågår fram till den 30 juni 2011.

Broschyr Anordnarresurs i Norr

www.anordnarresurs.se


* Arbetslösa som efter arbetslöshetsersättningen har funnits inom aktivitetsgarantin i minst 450 dagar och som nu erbjuds sysselsättning.

Om författaren