Utlandspraktik

Urkraft har av Gymnasiekontoret i Skellefteå fått i uppdrag att administrera gymnasieskolans utlandspraktik inom EU-programmet Leonardo da Vinci – Praktik och utbyte.

Under 2011 kommer  30 elever från gymnasieskolans yrkesförberedande program att göra två till 3 veckors praktik i ett annat Europeiskt land. Bland annat kommer 13 elever från Anderstorpsskolans Handels och turistprogram att åka till London och Alicante i april. För ytterligare information kontakta Thomas Nilsson på Urkraft.

Om Webmaster