Rismyrliden – en oas för arbetssökande

Hösten 2010 blev ordförande i Rismyrlidens Vänner; Hillevi Burman, kontaktad av Arbetsförmedlingen med en inbjudan till information om ”sysselsättningsplats för personer inom jobb-och utvecklingsgarantins tredje fas”. Hon gick på den informationen och blev sedan kallad till en utbildningsdag för handledare via Urkraft och Handledarresurs. Hon ville ha sällskap och ringde Carina Lundgren eftersom hon var arbetslös och uttryckt ett visst intresse i ämnet.

Den träffen resulterade så småningom att Carina blev heltidsanställd av föreningen från 14 januari 2011. Hon är själv berättigad till nystartsjobb och en av hennes arbetsuppgifter skulle bli handledare till ”Fas3or”.

Här kan du läsa mer om verksamheten i Rismyrliden och om Anordnarresurs i Norr.

Om Webmaster