ACT – att hantera stress och främja hälsa

Vi lever i ett samhälle med högt tempo och på våra arbetsplatser finns efterfrågan på hög effektivitet och ständigt nya kompetenser. Vad kan företag göra idag för att stärka både fysisk och psykisk hälsa bland de anställda och öka frisktalet? Vi erbjuder…

ACT – Acceptance and Commitment­ Training är en metod som används inom arbetslivet som prevention av stress och psykisk ohälsa.

Läs mer om ACT här…

Etiketter:

Om Webmaster