Utbildning för utbildare

Arbetsmarknadsutbildning är ett brett uttryck som många aktörer använder sig av. Tanken är att ge arbetslösa människor både information om hur, var och vilka jobb som är aktuella men också energi och motivation att våga söka arbete. Klimatet har hårdnat, konkurrensen ökat till skillnad från antalet jobb som bara verkar bli färre och färre trots optimistiska rapporter.

Urkraft har utarbetat en modell som efter många år visat sig fungera under rätt förutsättningar. Tidsmässigt sträcker den sig under 3 månader och innehåller både teori och praktik. Ett arbetsmaterial finns som innehåller övningar, basfakta och material för lektioner. Målet med modellen är att få arbetslösa deltagare i arbete eller utbildning och dessutom stärka det personliga varumärket som ska underlätta jobbsöket.

Urkraft erbjuder utbildning av coacher eller arbetsmarknadsutbildare i denna modell. Kontakta Katrin Lundmark för mer information. Telefon 0910-579 05 eller e-post katrin@urkraft.se.

Om författaren