Företagstjänster

I 25 år har vi fått människor att växa – nu vill vi hjälpa ert företag!

Områden som vi kan erbjuda våra företagstjänster inom är bl a – IT, EU, utbildning och företagsutveckling.

IT

Hemsideproduktion – WordPress, webbshop, PHP-, Ruby- och Javaprogrammering.

Grafiskproduktion – broschyrer, tidningar, visitkort, personliga brev/CV, banderoller, m m.

Nätverk och IT-support – installation av nätverk, servrar och klienter. Support, utbildning, backup och säkerhet.

Konsultation och stöd – projektstöd, starta eget, nätverksarkitektur och IT-upphandlingar.

UTBILDNING & FÖRETAGSUTVECKLING

Utbildningskoncept – utbildning i Urkraftsmodellen, inkl deltagarmaterial, handledarstöd och löpande support.

Teambuilding/inspirationsdagar – utbildningsdagar för att svetsa samman teamet. Aktiviteter och föreläsningar.

Arbetslivsrehabilitering – rehabliteringstjänster som följer Urkraftsmodellen.

Omställning – omställning och coaching.

Rekrytering – helhetslösning vid rekrytering.

Företagscoaching – utbildning för ledning och arbetsgrupper. Coaching för hela organisationen.

EU

Utbildning – utbildning hur du jobbar med EU-projekt, ansökningar och ekonomi.

Ansökningar – skrivstöd vid EU-ansökningar.

Projektkoordination – projektstöd och koordinering.

Ekonomi – stöd och utbildning.

 

Kontakta oss så berättar vi mer om våra konsulttjänster.

Om författaren